Fiskestuga Älv Fjätfallen

Särna, ett eldorado av fiskevatten och fina flugfiskesträckor i våra älvar Österdalälven (Storån), Fjätälven och Fulan.
Många sjöar och tjärnar i området är lättåtkomliga för flugfiske och spinnfiske alternativt trolling.

Call Now Button